Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

 

Om familjehem

Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo i familjehemmet under en kortare eller längre tid. Ett familjehem kan vara en familj eller en ensamstående vuxen. För att vara familjehem behöver det finnas tid, utrymme och engagemang för den nya familjemedlemmen.  För att bli familjehem genomförs en utredning som innebär ett hembesök, samtal med hela familjen och djupintervjuer med de vuxna i familjen.

 

Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller ungdom och tillsammans gör meningsfulla aktiviteter. Som kontaktfamilj tar du emot ett eller flera barn i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen. Som kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du inte ha någon särskild utbildning men utreds av en familjehemssekreterare. Om du blir kontaktperson eller kontaktfamilj får du ett uppdrag som följs upp av ansvarig handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa