Avsluta insatser från socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Om du inte längre vill ha eller är i behov av de insatser som du har blivit beviljad meddelar du kommunen genom att använda den här e-tjänsten. E-tjänsten är till för dig som har insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och/eller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatserna som du är beviljad kan exempelvis vara för hemtjänst, trygghetslarm, avlösare, korttidsvistelse eller ledsagare.

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med en e-legitimation. Detta är för att våra handläggare ska kunna kontakta dig och du ska kunna följa ditt ärende på kommunens hemsida.

En anhörig eller annan närstående kan hjälpa dig med e-tjänsten men måste då själv kunna logga in med e-legitimation.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa