Anhörigstöd kontaktförfrågan

LÄS MER

Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

Du ger stöd och lyssnar, men vem lyssnar på dig? Anhöriga som ger stöd, omsorg och vård till någon närstående utgör en stor grupp i vårt samhälle idag. Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän ger mycket, men kräver också mycket.

Som anhörig är du en viktig samarbetspartner till oss.  Anhörigsamordnarna kan ge mer information om vilka stödinsatser som kommunen erbjuder. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa