Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera. Det gäller restriktivitet med dispenser eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Om dispens beviljas måste åtgärden påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Ansökan är avgiftsbelagd, 12 650kr,  oavsett om du får det beviljat eller om du får avslag

Läs mer om strandskydd här: 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa