Färdtjänsttillstånd - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är till för dig som har ett funktionshinder som gör att du inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel eller om funktionshindret gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. 

E-legitimation

Den här e-tjänsten kräver att du legitimerar dig genom att logga in med e-legitimation. En anhörig eller annan närstående kan hjälpa dig med ansökan men måste då själv kunna logga in med e-legitimation. Har du inte tillgång till e-legitimation eller behöver stöd med att göra en ansökan kan du kontakta servicecenter på 042- 33 71 00.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa