Färdtjänsttillstånd - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst är till för dig som har ett funktionshinder som gör att du inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel eller om funktionshindret gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Med färdtjänst kan du resa obegränsat antal resor och du kan resa i hela Skåne samt i kommunerna Laholm, Markaryd, Älmhult, Olofström och Sölvesborg. För resor utanför detta område kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Avgift

Egenavgiften, den summa som du betalar för varje resa, beror på hur långt du ska åka. Kostnaden för resan får du vid begäran från färdtjänstföretaget.

E-legitimation

Den här e-tjänsten kräver att du legitimerar dig genom att logga in med e-legitimation. En anhörig eller annan närstående kan hjälpa dig med ansökan men måste då själv kunna logga in med e-legitimation.

Samtycke

Jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer att behandlas enligt GDPR hos berörda transportföretag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa