Ekonomiskt stöd för personlig assistans - ansök om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

Ansökan görs månadsvis i efterskott, senast den 10:e dagen i månaden. Ansökan görs för utförd assistans och får inte överstiga beviljade assistanstimmar. Ombud måste ha giltig fullmakt.

Ersättningsmodell

Från och med 1 juni 2018 använder Höganäs kommun en ersättningsmodell som innebär att det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS utges för beviljade assistanstimmar med ett schablonbelopp per timme. Schablonbeloppet motsvarar det statliga schablonbelopp som utbetalas för personlig assistans för beslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Ersättningsmodellen ska utvärderas efter två år varefter socialnämnden fattar nytt beslut.

Höganäs kommuns LSS-handläggare förhandsgranskar ansökan tillsammans med lönelistor.

2. LSS-handläggare återkopplar i E-tjänsten om ansökan är godkänd med bifall eller avslås med besvärshänvisning.

3. Om bifall skickar den privata anordnaren en E-faktura (kommunen tar inte emot pappersfakturor).

Fakturan ska märkas med referens 704.

Av fakturan skall framgå E-tjänstens ärendenummer samt vilken månad och initialer på den enskilde den avser

OBS! Bifoga inga underlag tillsammans med fakturan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa