Ekonomiskt stöd för personlig assistans - ansök om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

Ansökan görs månadsvis i efterskott, senast den 10:e dagen i månaden. Ansökan görs för utförd assistans och får inte överstiga beviljade assistanstimmar. Ombud måste ha giltig fullmakt.

Ersättningsmodell

Från och med 1 juni 2018 använder Höganäs kommun en ersättningsmodell som innebär att det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS utges för beviljade assistanstimmar med ett schablonbelopp per timme. Schablonbeloppet motsvarar det statliga schablonbelopp som utbetalas för personlig assistans för beslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Ersättningsmodellen ska utvärderas efter två år varefter socialnämnden fattar nytt beslut.

Höganäs kommun kan inte ta emot fakturor från assistansanordnare eller annan part i ärenden som rör ekonomiskt stöd för personlig assistans. Om en faktura kommer in till kommunen behandlas den endast som en ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Någon förfallodag gäller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa