Registerutdrag - personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registerutdrag – personuppgifter i enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen. 

Som medborgare har du rätt att få veta om personuppgifter om dig håller på att behandlas inom Höganäs kommun och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Denna rättighet regleras i artikel 15 i dataskyddsförordningen och benämns ”den registrerades rätt till tillgång”. Du har som vårdnadshavare för minderårigt barn rätt att få tillgång till personuppgifter som är under behandling gällande barnet.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos någon av nämnderna eller de kommunala bolagen inom Höganäs kommun så kan du använda denna tjänst för att begära tillgång till dina personuppgifter.

Varje nämnd och kommunalt bolag ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas inom de kommunala verksamheterna på www.hoganas.se/personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar i tjänsten kommer att diarieföras som en allmän handling och kan efter sekretessprövning komma att lämnas ut.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa