Samtycke - bild, film & ljud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt de regelverk som gäller för personuppgiftsbehandling inom EU får Höganäs kommun enbart behandla personuppgifter om det finns laglig grund. I många fall finns det stöd i lag eller författning för personuppgiftsbehandlingen men i vissa fall krävs att du samtycker till behandlingen. Detta samtycke gäller bild, film eller ljudupptagningar som behandlas av Höganäs kommun med det ändamålet att bilden eller filmen ska användas för marknadsföring av Höganäs kommun eller i samhällsinformation producerad av Höganäs kommun.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Som vårdnadshavare ger du samtycke för omyndigt barn. Tänk på att vid gemesam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna signera samtycket.

Du kan när som helst ta kontakt med kommunen om du vill återkalla ditt samtycke eller du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa