Skolpliktsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den utbildning som anordnas, Höganäs kommun ska se till att eleverna i dess grundskola och anpassad grundskola fullgör sin skolgång. Detta innebär i praktiken att Höganäs kommun bevakar alla skolpliktiga barn som bor i kommunen. I bevakningen ingår inte bara att barnen är skolplacerade utan också att de faktiskt går i skolan och får den undervisning de har rätt till.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa