Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning. 

Makar och sambor har ett ansvar att efter förmåga stå för kostnader för make/makas/sambos begravning. Likaså har föräldrar ett ansvar att efter förmåga stå för kostnader för minderårigt barns begravning. Därför behöver en ansökan även innehålla uppgifter om deras tillgångar och inkomster. 

Ekonomiskt bistånd om maximalt ett halvt basbelopp (28 650 kronor år 2024) kan beviljas till följande kostnader:

 • Kista med kistdekoration
 • Urna
 • En dödsannons
 • Begravningskaffe
 • Gravsten, inskription på befintlig gravsten eller namnskylt för askgravlund.
 • Begravningsbyråns kostnader

Ekonomiskt bistånd beviljas inte för exempelvis anhörigas blommor/handbuketter, längre transporter, gravvård eller minnessaker. Är du osäker på en kostnadspost är du välkommen att kontakta socialnämndens handläggare.

Checklista som kan vara till stöd för att ta fram de handlingar som ska bifogas ansökan finns längst ned till höger på denna sida.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för bouppgivaren
 • Kapital och räntebesked från bank. Även för ev. make/maka/sambo
 • Kontoutdrag på in- och utbetalningar efter dödsdagen. Även för ev. make/maka/sambo
 • Senaste inkomstdeklarationen. Även för ev. make/maka/sambo
 • Senaste slutskattebeskedet. Även för ev. make/maka/sambo
 • Kontoutdrag från skattekontot. Även för ev. make/maka/sambo
 • Inventeringsprotokoll från bankfack om sådant finns
 • Bouppteckning om sådan finns
 • Försäkringsbrev om sådant finns
 • Underlag för begravningskostnad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa