Demenssamordnare kontaktförfrågan

LÄS MER

Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

Demenssamordnaren erbjuder råd och stöd till dig som har frågor om sjukdomar med varaktig kognitiv svikt. Demenssamordnaren kan ge stöd genom telefonrådgivning, hembesök eller stödsamtal. För dig som är anhörig till någon med en sjukdom med varaktig kognitiv svikt kan demenssamordnaren även erbjuda anhörigutbildning och anhöriggrupper.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa