Förtroendevald - kontaktuppgifter samt avsägelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun behöver lämna vissa personuppgifter.  Uppgifterna ligger till grund för ersättning och arvode, samt för den information som visas om dig i kommunens förtroendemannaregister på kommunens hemsida.

 

När ditt uppdrag upphör kommer vissa av uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i historiken i det publika registret men kontaktuppgifterna kommer att döljas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa