Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid, senast 3 veckor innan planerad vistelse.

Tänk på att du som har insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen innan beställning skickas in via e-tjänst.

Enligt socialtjänstlagen är det bosättningskommunen som ansvarar för stöd- och hjälpinsatser när den enskilde vistas i en annan kommun. Bosättningskommunen ansvarar för

  • utredning, bedömning och beslut,
  • verkställighet och kostnader
  • Beräkning av egenavgift som den enskilde betalar till bosättningskommunen.

Är du i behov av hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här.

I Höganäs kommun tillämpas kundval för serviceinsatser, se kommunens hemsida för mer information.

 

Vi vill att du som beställer identifierar dig med e-legitimation för att vid behov kunna kommunicera kring ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Bedömning och beslut för beviljad insats
  • Aktuell tidsperiod
  • Egen ersättningsmodell
  • Läkarbedömning i de fall personal ska utföra egenvård

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa