Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. Ansök senast 15 maj 2020.

Förutsättning för att få ersättning är att du varit närvarande de dagar du söker ersättning för. Närvarorapport som är signerad av praktikplatsen ska bifogas ansökan (blanketten "Närvaro och omdöme" från praktikplatsen)

Lunchersättning utgår med 30 kr per dag under förutsättning att eleven inte blivit hänvisad till att äta lunch på närliggande skola. 

Reseersättning kan utgå inom Höganäs kommun och till praktikplatser inom Helsingborgs eller Ängelholms kommun under förutsättning att sträckan enkel väg mellan elevens folkbokföringsadress och praktikplatsen överstiger 5 kilometer. Reseersättningen avser resa med buss eller tåg och ska styrkas med bifogade kvitton. 

Ersättningen betalas ut till vårdnadshavarens konto som är anmält till bank för utbetalning av till exempel barnbidrag/studiebidrag, lön med mera. Saknas uppgift om bankkonto kommer eventuell ersättning att betalas ut via avi. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa