Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

Förutsättning för att få ersättning är att du varit närvarande de dagar du söker ersättning för. Närvarorapport som är signerad av praktikplatsen ska bifogas ansökan (blanketten "Närvaro och omdöme" från praktikplatsen)

Lunchersättning utgår med 40 kr per dag under förutsättning att eleven inte blivit hänvisad till att äta lunch på närliggande skola. 

Reseersättning kan utgå inom Höganäs kommun och till praktikplatser inom Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga) under förutsättning att sträckan enkel väg mellan elevens folkbokföringsadress och praktikplatsen överstiger 5 kilometer. Reseersättningen avser resa med buss eller tåg och ska styrkas med bifogade kvitton, biljetter eller underlag från Skånetrafiken med sträcka, datum och kostnad.  

Ersättningen betalas ut till det konto som vårdnadshavaren uppger i e-tjänsten.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa