Lämna inkomstuppgifter för hemtjänst och särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av denna e-tjänst kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. Tjänsten är till för dig som har vård- och/ eller omsorgsinsatser som till exempel särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, hemrehabilitering, dagvård och /eller hemsjukvård.

En anhörig eller annan närstående kan hjälpa dig att lämna uppgifterna. Denne måste då själv kunna logga in med e-legitimation. Den person som uppgifterna gäller måste samtycka till att uppgifterna lämnas ut.

Du kan alltid välja att inte lämna dina inkomstuppgifter utan istället betala avgift enligt taxa. Information om avgifter för särskilt boende hittar du här. Information om avgifter för hemtjänst hittar du här

Uppgifter som hämtas automatiskt

Socialförvaltningen i Höganäs kommun hämtar automatiskt uppgifter om pensioner och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Dessa uppgifter ska därför inte uppges i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa