Rapportera uppdrag som kontaktperson inom LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar du som är uppdragstagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och senare signera din rapport med e-legitimation.

Den här tjänsten använder du för att varje månad rapportera utfört uppdrag. Du anger inte namn på den brukare ditt uppdrag gäller utan du anger det uppdragsnummer du har fått av rekryteringssamordnaren. Om du inte har fått något uppdragsnummer, ta kontakt med rekryteringssamordnaren på telefonnummer 042-33 77 36.

Tänk på att lämna in rapporten senast den 3:e nästkommande månad för utbetalning av ersättning. Rapporter som inkommer efter den 3:e hanteras månaden efter.

Du måste lämna en rapport för varje uppdrag och uppdragstagare, är du till exempel både ledsagare och kontaktperson måste du lämna två rapporter.

När du loggar in väljer du knappen "logga in med e-legitimation".

Se vår guide om hur du rapporterar dina uppdrag här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa