Anmälan av ovårdad tomt eller olovlig byggnation

LÄS MER

När du gör en anmälan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att sin tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Maskrosor som växer vilt eller oklippt gräsmatta räknas inte som ovårdad fastighet. Om byggnaden däremot förfaller och tomten är dåligt skött och fylld med diverse föremål är bygg- och miljönämnden skyldig att ta upp ärendet för tillsyn.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa