In- och utflyttning särskilt boende (extern)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäshem och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäs kommun. Informationen skickas även till avgiftshandläggare på Höganäs kommun, Socialförvaltningen. Vid utflyttning kommer Teknik- och fastighetsförvaltningen automatiskt att besiktiga lägenheten för att avgöra behov av renovering. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa