Nominering till Höganäs kommuns Miljöstipendium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Höganäs kommun vill stimulera och uppmärksamma företag, organisationer och enskilda personer som har ett aktivt miljöarbete.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att dela ut ett miljöstipendium. Stipendiaterna ska vara verksamma inom Höganäs kommun och gjort framträdande insatser inom miljöområdet. Privatpersoner, företag eller organisation kan föreslå och nominera en stipendiat. Stipendiet har tidigare år delats ut till aktörer som gjort insatser för energieffektivt byggande, återanvändning av saker och byggmaterial, förnybar energi och till förskolor med miljöpedagogik, så det är stor variation. Man kan nominera alla som gör något bra för miljön. Om flera kandidater bedöms likvärdiga kan stipendiet fördelas på flera mottagare. Du kan läsa regelverket för Miljöstipendium här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa