Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna en intresseanmälan om du vill bli god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men kan även bevaka den hjälpsökandes intressen på det personliga planet och gentemot samhället i övrigt. Arbetet som god man kräver egentligen inte mer än allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället fungerar samt vanligt sunt förnuft. Dessutom krävs att man lär känna sin huvudman och hans eller hennes behov, så att man som god man eller förvaltare kan se till att huvudmannen får en god livskvalitet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa