Avsluta uppdrag som god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att få avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

När vi har mottagit din begäran kommer vi att söka efter en ny ställföreträdare om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

Observera att du kvarstår som god man eller förvaltare till dess en ny god man eller förvaltare är förordnad.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa