Varaktig vistelse utomlands - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du om familjen varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

I e-tjänsten behöver du bifoga bilagor som styrker utlandsvistelsen:

  • vid studier utomlands ska ett intyg bifogas

  • vid vårdnadshavares anställning utomlands ska ett anställningskontrakt bifogas

  • vid utlandsresa, visa en resplan eller dylikt

Utbildningsnämndens beslut kommer vid ett beviljande att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

Ditt barn har rätt till utbildning som alla andra elever om/när barnet kommer tillbaka till Sverige. När ni kommer tillbaka till Sverige måste du som vårdnadshavare ansöka om plats på grundskola genom e-tjänsten "Grundskola - välja eller byta" via Höganäs kommuns Självservice. Ditt barn är inte garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas till skolvalsreglerna.

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sitt bankID.

Vem fattar beslut?

Beslut om att skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse utomlands fattas av Höganäs kommun. Detta innebär att även vårdnadshavare till barn i fristående verksamheter måste anmäla till Höganäs kommun. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa