Grundskolan - Anmälan om varaktig vistelse utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om barnet ska vistas utomlands en längre period men fortsatt vara folkbokförd i Höganäs kan du som vårdnadshavare anmäla varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex-nio månader. Uppgifterna i anmälan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. 

Exempel på handlingar kan vara
-    Intyg från skolan där barnet går
-    Intyg från arbetsgivare
-    Ett bostadskontrakt

Ansökan ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda i god tid innan avresa. Det kan ta flera månader att få ett beslut.

Utbildningsnämndens beslut kommer vid ett beviljande att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

Om bedömning görs att barnet varaktigt vistas utomlands skrivs barnet ut från nuvarande skola. När barnet kommer tillbaka till Sverige behöver du som vårdnadshavare ansöka om plats på grundskola genom e-tjänsten ”Grundskola – välja eller byta”. Det finns ingen förtur till eller garanti för att barnet tilldelas en plats på samma skola som innan utlandsvistelsen. 

Du kan läsa mer här: Information om anmälan om varaktig vistelse utomlands

Observera att vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrifter. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sitt BankID.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa