Fullgöra skolplikten på annat sätt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten. Men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

För att ansökan ska beviljas krävs att:

  • Eleven fortfarande är bosatt i Höganäs kommun,
  • Den alternativa verksamheten som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan,
  • God insyn i den alternativa verksamheten är nödvändig, och
  • Synnerliga skäl i det enskilda fallet

Skälen kan behöva styrkas av utomstående part (till exempel läkare, skola eller arbetsgivare). 

Höganäs kommun har tillsynsansvaret för verksamheten som eleven kommer att ha sin utbildning i och krav på insyn måste kunna uppfyllas. Tillsynen sköts av tidigare skola och eleven ska inte skrivas ut från skolan. 

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin legitimation.

Vem fattar beslut?

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Höganäs kommun. Beslut fattas på delegation från utbildningsnämnden av verksamhetschef för grundskolan. Detta innebär att även vårdnadshavare till barn i fristående verksamheter ska ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt hos Höganäs kommun. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa