Grundskola - Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Följande gäller för att ansökan ska kunna beviljas:

  • Den alternativa skolgången måste vara ett fullgott alternativ till skolgången i Sverige.
  • Höganäs kommun ska ha insyn i verksamheten.
  • Det måste finnas synnerliga skäl till att barnet bör fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget.  Om förutsättningarna  för beslutet av någon anledning skulle ändras har Höganäs kommun möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande.

Ansökan ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda i god tid innan avresa. Det kan ta flera månader att få ett beslut.

Du kan läsa mer här: Information om fullgörande av skolplikt på annat sätt
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa