Uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett konto som tillhör en huvudman eller ett barn har överförmyndarspärr, måste den som företräder huvudmannen eller barnet ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att kunna göra uttag från kontot. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa