Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera matavfall eller latrin från en torrtoalett måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Observera att om du använder den här e-tjänsten för att lämna din anmälan kommer inte ditt abonnemang för hämtning av restavfall eller latrin/slam att ändras - om det är en sådan ändring du önskar ska du istället använda e-tjänsten för Undantag från renhållningsordningen.

För kompostering av trädgårdsavfall (löv, kvistar, gräs med mera) krävs ingen anmälan.

Avgift för handläggning av ärendet

Oftast tas ingen avgift alls vid anmälan om kompostering av matavfall. Vid anmälan av kompostering av latrin tas alltid en avgift som motsvarar minst en timmes handläggning. Om handläggningen av en anmälan tar onormalt lång tid på grund av att anmälan är ofullständig eller felaktig kan granskningen ta längre tid och avgiften bli högre. 

Eventuella avgifter tas ut med stöd av kommunens taxa för handläggning enligt miljöbalken. Avgiften fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa