Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du för att söka om tillstånd för så kallat registreringslotterier för allmännyttiga ändamål enligt Spellagen, 6 kap. 9 §.  Registrering får beslutas för högst fem år åt gången.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 av prisbasbelopp.

Tänk på att det finns flera former av lotterier som man inte behöver ansöka om registrering för. Du kan läsa mer om detta på Spelinspektionens webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara firmatecknare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa