Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du för att söka om tillstånd för så kallat registreringslotterier för allmännyttiga ändamål enligt Spellagen, 6 kap. 9 §.  Registrering får beslutas för högst fem år åt gången.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 av prisbasbelopp.

Tänk på att det finns flera former av lotterier som man inte behöver ansöka om registrering för. Du kan läsa mer om detta på Spelinspektionens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara firmatecknare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa