Skolpliktens tidigare upphörande - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

En del elever i grundskolan uppnår de kunskapskrav som de minst ska uppnå i förväg, alltså före den tidpunkt då skolplikten normalt ska upphöra. Om så är fallet för er behöver ni ansöka om att skolplikten ska upphöra tidigare (se 7 kap. 14 § skollagen (2010:800).

I ansökan beskriver ni vilken anledning som finns till att ansökan om ett tidigare upphörande av skolplikten. Bifoga även underlag som styrker behovet, t.ex. rektors utlåtande, dokumentation som styrker elevens kunskapsnivå och/eller övrigt underlag.

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin legitimation.

Vem fattar beslut?

Beslut om skolpliktens tidigare upphörande fattas av hemkommunen. Beslut fattas på delegation från utbildningsnämnden enligt gällande delegationsordning. Detta innebär att även vårdnadshavare till barn i fristående verksamheter måste ansöka om uppskjuten skolplikt hos Höganäs kommun. Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa