Ansökan om vägvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka hos kommunen om du vill ha vägvisning till din verksamhet uppsatt vid en kommunal väg.

Vägvisning godkänns normalt endast till allmänna inrättningar såsom skolor, vårdcentraler, serviceanläggningar, friluftsområden samt turistmål. För att ansöka om vägvisning på gator där Höganäs kommun är väghållare ska du fylla i webbformuläret nedan. Att ansöka om vägvisning kostar inget, däremot får du som ansöker normalt bekosta inköp och uppsättning.

Vägvisare ska vara lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner kommunen inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Vill du sätta upp en reklamskylt för ditt företag krävs bygglov.

På Trafikverkets hemsida finns information om de olika typerna av vägvisning. Trafikverkets sida om vägvisning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa