Klagomål avseende miljö och hälsoskydd

LÄS MER

Bostadsklagomål
Bostadsklagomål gäller problem som beror på brister i bostaden (till exempel mögelangrepp, drag eller låg temperatur). I ett bostadshus med flera lägenheter räknas även störningar inom byggnaden (till exempel tobaksrök eller buller från grannar) hit.

Störningar på annan plats
Störningar på annan plats är sådana som har sin källa utanför din bostad, även om de också kan märkas i byggnaden. Hit räknas till exempel trafikbuller, rök från eldning, gödsellukt eller nedskräpning. 

Om du vill anmäla fel eller skadegörelse på kommunal utrustning eller egendom, till exempel trasiga bryggor eller gatlyktor, eller hål i gatan, ska du anmäla kommunens e-tjänst för Felanmälan

Har du talat med den som är ansvarig för problemet?
Oavsett om klagomålet gäller problem i bostaden eller på annan plats, ska du själv ha talat med den som är ansvarig för problemet (hyresvärd, granne, annan person) innan du anmäler problemet till miljöavdelningen. (Detta gäller förstås inte om du inte alls vet vem det är som stör.)

Offentlig handling
Tänk på att de uppgifter som lämnas via denna e-tjänst blir offentlig handling. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig och ärendet blir oftast svårare att utreda.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa