Ansökan Vuxna

LÄS MER

Hej,

Via denna e-tjänst kan du ansöka om stöd och behandling hos Vuxenenheten. Tjänsten riktar sig till dig som önskar ansöka utifrån:

Missbruk - alkohol, narkotika och/eller spelmissbruk.

Våld i nära relation - antingen för att du är våldsutsatt eller att du har utövat någon form av våld eller riskerar att göra det.

Boendestöd

När du ansöker om hjälp gör socialtjänsten en utredning, enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§ och bedömer vilken hjälp som är bäst. En utredning hos oss ska göras skyndsamt och pågår längst i fyra månader.

Frågor om e-tjänsten

Johan Ingerby
johan.ingerby@hoganas.se
042337510

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se