Råd och Service - Vuxna

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som önskar Råd och Service från Vuxenenheten ansöka om en kontakt med oss. På Vuxenenheten arbetar vi med dig som har ett missbruk av alkohol, narkotika och spel. Vi jobbar också med dig som har varit eller är utsatt för våld eller dig som utövat, utövar eller riskerar att utöva våld.

Hos oss på Vuxenenheten finns också Stödteamet, som jobbar med stödinsatser utifrån psykiatriska diagnoser för vuxna. 

När du ansöker om Råd och Service registreras inte denna kontakt utöver din ansökan i denna e-tjänst. Det är en så kallad "biståndslös insats", där ingen utredning krävs för att få insatsen. Du kan få upp till 10 samtal och en bedömning av hur kontakten fortlöper görs av dig i samråd med din handläggare. Om du behöver och önskar en mer långvarig kontakt eller mer omfattande insatser från oss, inleds en utredning om detta enligt SoL (Socialtjänstlagen) 11 kap. 1§.

Om du har ytterligare frågor innan du gör en ansökan kan du ringa vårt mottagningsnummer på 042-337743. Telefonen är öppen 08.30-09.00, mån-fre. Övrig tid kommer du till röstbrevlådan där du lämnar uppgifter enligt instruktioner. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa