Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska användas när en verksamhet, som inte är en av Höganäs kommunala skolor, söker tilläggsbelopp för enskilt barn/elev. För att underlätta handläggningen krävs att ni är så tydliga som möjligt i era beskrivningar av det som efterfrågas i ansökan, samt bifogar där det är möjligt, dokument som styrker det som beskrivs.

Vill du läsa om hanteringen av personuppgifter kan du göra detta här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Rektor eller förskolechef

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa