Ansökan om trygghetslarm för dig över 75 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

Trygghetslarm är ett hjälpmedel för att du ska kunna känna dig tryggare och uppleva större säkerhet i din bostad.  Larmet används vid oförutsedda händelser i hemmet, till exempel vid fall. Larmknappen bär du på dig som en klocka eller som ett halsband. När du larmar får du direkt kontakt med en larmoperatör på Careium. Vid behov åker hemtjänstpersonal hem till dig.

Är du under 75 år?

Ditt behov av trygghetslarm behöver utredas av en biståndshandläggare. Ansök om trygghetslarm i vår medborgartjänst istället. Om du är en anhörig som vill hjälpa till med att skapa en ansökan i medborgartjänsten måste du bli godkänd i systemet av en biståndshandläggare först, använd denna e-tjänsten för ansökan.

Installation

Larmet installeras inom ett par dagar efter att du blivit beviljad trygghetslarm. För att du ska kunna ha trygghetslarm behöver ett digitalt lås installeras ovanpå det lås du har idag.  Kommunen står för alla kostnader och låset gör ingen åverkan på din dörr. Personal kan aktivera låsenheten med en mobil med särskild programvara. Mobiltelefonerna som används är speciellt framtagna till detta och godkända med hög säkerhet.

Vid installation kommer du behöva lämna en nyckel till installatören som du skriver på nyckelkvittens för, hemtjänsten förvarar den på ett säkert sätt och behövs ifall det digitala låset inte skulle fungera.

Uppsägning av larm

Är du inte längre i behov av ditt larm kan du anmäla det genom e-tjänsten Avsluta insats eller meddela kommunens servicecenter på telefonnummer 042-33 71 00. En tekniker kommer sen att kontakta dig för att bestämma dag och tid för att hämta larmet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa