Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (21)

  • Anmälan av ovårdad tomt eller olovlig byggnation

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till bygg- och miljönämnden av en ovårdad tomt eller olovlig byggnation.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till bygg- och miljönämnden av en ovårdad tomt eller olovlig byggnation.

  • Anmälan om eldstad

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är det viktigt att du anmäler detta till oss.

   Här kan du registrera anmälan direkt via e-tjänsten.

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är det viktigt att du anmäler detta till oss.

   Här kan du registrera anmälan direkt via e-tjänsten.

  • Ansökan om behörighet för utsättning av hushörn

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet.

  • Ansökan om hantering av brandfarlig vara

   Här ansöker du om tillstånd för att hantera av brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3 och gör anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

   Läs mer här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/ 

   Här ansöker du om tillstånd för att hantera av brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3 och gör anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

   Läs mer här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/ 

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. 

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. 

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera.

   Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera.

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Attefallsanmälan

   Anmäl att du vill göra en attefallsåtgärd

   Anmäl att du vill göra en attefallsåtgärd

  • Beställ nybyggnadskarta

   Du som planerar att bygga på din fastighet behöver en så kallad nybyggnadskarta.  Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. Här beställer du din nybyggnadskarta.

   Du som planerar att bygga på din fastighet behöver en så kallad nybyggnadskarta.  Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. Här beställer du din nybyggnadskarta.

  • Beställning av gränsvisning

   Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsvisning. Vid gränsvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns

   Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsvisning. Vid gränsvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns

  • Beställning av lägeskontroll

   Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet.

   Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet.

  • Beställning av utstakning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

  • Bostadskö - registrera dig

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

  • Förhandsbesked

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

  • Hyresgäst - Höganäshem

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

  • Kontakta företagslotsen

   (Observera att e-tjänsten kan ta några sekunder att ladda)

   Ska du starta en verksamhet som kräver flera tillstånd, som bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots, en tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden.

   (Observera att e-tjänsten kan ta några sekunder att ladda)

   Ska du starta en verksamhet som kräver flera tillstånd, som bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots, en tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden.

  • NSR - Mina sidor

   NSR ansvarar för sophanteringen i Höganäs kommun. Via e-tjänsten Mina sidor hos NSR  kan du logga in för att se uppgifter om ditt avfalls-abonnemang.

   NSR ansvarar för sophanteringen i Höganäs kommun. Via e-tjänsten Mina sidor hos NSR  kan du logga in för att se uppgifter om ditt avfalls-abonnemang.

  • Tomtkö - anmälan

   Välkommen till Höganäs kommuns tomtkö, när du har registrerat dig här kan du delta i fördelningen av de tomter kommunen förmedlar. 

   Välkommen till Höganäs kommuns tomtkö, när du har registrerat dig här kan du delta i fördelningen av de tomter kommunen förmedlar. 

  Visa allaVisa färre

  El och fiber (4)

  • Elsmart för installatörer

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

   Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till Höganäs Energi via systemet Elsmart. Där kan du följa dina anmälningar och handläggningen av ärendena.

  Visa allaVisa färre

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (27)

  • Borgerlig vigsel

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett speciellt rum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs Stadshus om så önskas.

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett speciellt rum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs Stadshus om så önskas.

  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt partigruppmöten

   Du som förtroendevald i Höganäs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för övriga kostnader samt partigruppmöten i samband med sammanträden.

   Du som förtroendevald i Höganäs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för övriga kostnader samt partigruppmöten i samband med sammanträden.

  • Euronäs - beställning

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

  • Förtroendemannaregistret

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

  • Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter eller avsägelse

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun lämnar dina personuppgifter, ändrar kontaktuppgifter eller avsäger dig uppdrag i vår digitala tjänst.

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun lämnar dina personuppgifter, ändrar kontaktuppgifter eller avsäger dig uppdrag i vår digitala tjänst.

  • In- och utflyttning särskilt boende (extern)

   Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäshem och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäs kommun.

   Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäshem och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäs kommun.

  • Inloggning konsult och entreprenör

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

  • Intresseanmälan för volontärsuppdrag

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

  • Nattvandring

   Föreningar i Höganäs kommun bjuds in att nattvandra i samband med skolavslutningen för grundskolan den 14 juni 2021.

   Föreningar i Höganäs kommun bjuds in att nattvandra i samband med skolavslutningen för grundskolan den 14 juni 2021.

  • Registerutdrag - personuppgifter

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

  • Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § - ansökan

   Föreningar kan ansöka hos kommunen om registreringslotteri enligt Spellagen, 6 kap.  9 §

   Föreningar kan ansöka hos kommunen om registreringslotteri enligt Spellagen, 6 kap.  9 §

  • Röstmottagare till valet 2022

   Här kan du som är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Höganäs kommun  vid valet den 11 september 2022 anmäla dig.

   Här kan du som är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Höganäs kommun  vid valet den 11 september 2022 anmäla dig.

  • Samtycke - bild, film & ljud

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

  • Samtycke - bild, film & ljud ungdomar

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

  • Serveringsansvarig personal - registrering

   Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

    

   Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

    

  • Serveringstillstånd - förändringar i bolaget

   Har du serveringstillstånd och verksamheten byter eller ändrar ägare anmäler du det här- 

   Har du serveringstillstånd och verksamheten byter eller ändrar ägare anmäler du det här- 

  • Serveringstillstånd vid enstaka tillfälle

   Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Höganäs kommun! 

   Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Höganäs kommun! 

  • Stadigvarande serveringstillstånd

   Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).

   Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).

  • Tillfällig övernattning i lokal

   I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. 

   I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. 

  • Tjänstekort - förtroendevald

   Här beställer du som förtroendevald ditt tjänstekort som används för identifiering i samband med votering. 

   Här beställer du som förtroendevald ditt tjänstekort som används för identifiering i samband med votering. 

  • Tjänstgöringsbetyg -begäran

   Här kan du som varit anställd inom Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB beställa ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. 

   Här kan du som varit anställd inom Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB beställa ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. 

  • Tomt för verksamhet - intresseanmälan

   Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. Välkommen att anmäla ditt intresse för mark! 

   Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. Välkommen att anmäla ditt intresse för mark! 

  • Vikariebanken

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariebanken som Höganäs kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, Kulla Bemanning samordnar vikarier för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg.

  • Vänortsarbete - ansökan om medel

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

  Visa allaVisa färre

  Miljö, livsmedel och hälsa (10)

  • Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

  • Ansökan om barnvattenprov

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

  • Dispens från avfallshämtning

   Nästan alla har en behållare för mat- och restavfall på sin tomt. Och många som bor på landet har en enskild avloppsanläggning med en slamavskiljare som ska tömmas regelbundet. 

    

   Nästan alla har en behållare för mat- och restavfall på sin tomt. Och många som bor på landet har en enskild avloppsanläggning med en slamavskiljare som ska tömmas regelbundet. 

    

  • Street Food - ansök om tillstånd

   I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om tillstånd. Du blir fakturerad en anmälningsavgift när din ansökan är godkänd för Street Food. När din ansökan är godkänd får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser. Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

   I den här e-tjänsten kan du som vill sälja Street Food i Höganäs kommun, göra en ansökan om tillstånd. Du blir fakturerad en anmälningsavgift när din ansökan är godkänd för Street Food. När din ansökan är godkänd får du tillgång till ett bokningssystem där du kan välja att stå på olika platser. Här kan du läsa mer om Street Food i Höganäs.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Tillsyn av minireningsverk

   Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen i Höganäs angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det att du lämnar ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

   Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen i Höganäs angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det att du lämnar ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

  • Torgplats - ansökan

   I den här e-tjänsten kan du som vill stå på torget och sälja varor i Höganäs kommun, göra en ansökan om tillstånd. För en avgift (200 kr per år för 2022) får du tillgång till en bokningskalender där du kan välja att stå på olika torg. Här kan du läsa mer om torghandel i Höganäs.

    

   I den här e-tjänsten kan du som vill stå på torget och sälja varor i Höganäs kommun, göra en ansökan om tillstånd. För en avgift (200 kr per år för 2022) får du tillgång till en bokningskalender där du kan välja att stå på olika torg. Här kan du läsa mer om torghandel i Höganäs.

    

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (47)

  • Anhörigstöd kontaktförfrågan

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

  • Ansökan om att bli leverantör enligt LOV

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

  • Ansökan om att byta särskilt boende

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

   Här kan du som är äldre eller långvarig sjuk och som bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

  • Ansökan om dödsboanmälan

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

  • Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning.

  • Ansökan om ekonomiskt stöd för personlig assistans

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

  • Ansökan om färdtjänsttillstånd

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

  • Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende

   Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är äldre eller långvarigt sjuk om stöd utifrån din situation.

   Med hjälp av den här e-tjänsten ansöker du som är äldre eller långvarigt sjuk om stöd utifrån din situation.

  • Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

  • Ansökan om subvention för trygghetsboende

   Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende.

   Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende.

  • Ansökan om trygghetslarm

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

  • Avsluta insatser från socialförvaltningen

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

  • Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa hemsjukvård. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

  • Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här kan du som legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa arbetstekniska hjälpmedel.

   Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

   Här kan du som legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Höganäs kommun beställa arbetstekniska hjälpmedel.

   Vid behov av hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

  • Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser.

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

   Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

  • Demenssamordnare kontaktförfrågan

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

  • Fixar-Malte kontaktförfrågan

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

  • Förenklad faderskapsbekräftelse

   Om det finns en mamma och pappa med i bilden och ni är sambos i Höganäs kommun kan ni skriva en förenklad faderskapsbekräftelse. 

   Om det finns en mamma och pappa med i bilden och ni är sambos i Höganäs kommun kan ni skriva en förenklad faderskapsbekräftelse. 

  • Genomförandeplan LOV-utförare

   Här skickar du som är LOV-utförare in den aktuella genomförandeplanen.

   Här skickar du som är LOV-utförare in den aktuella genomförandeplanen.

  • Hjälpmedel vid planerad operation

   Här beställer du enklare hjälpmedel vid planerad operation.

   Här beställer du enklare hjälpmedel vid planerad operation.

  • Intresseanmälan - uppdragstagare inom LSS

   Här anmäler du ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

   Här anmäler du ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

  • Introduktionsutbildning för dig som ska börja arbeta inom vård och omsorg

   Välkommen som vikarie i Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB. Här hittar du all information om uppdraget och våra enheter. 

    

   Välkommen som vikarie i Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB. Här hittar du all information om uppdraget och våra enheter. 

    

  • Kompensation för kostnader i samband med aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre - Ansökan

   Civilsamhället, dvs ideella föreningar, företag och enskilda personer, kan ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre.

   Civilsamhället, dvs ideella föreningar, företag och enskilda personer, kan ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre.

  • Kvalitetsrevision privata utförare enligt LOV

   Under våren 2022 genomförs en  kvalitetsrevision av LOV-utförare för att säkerställa att lagstiftning, föreskrifter och rutiner enligt förfrågningsunderlaget för serviceinsatser följs.

   Under våren 2022 genomförs en  kvalitetsrevision av LOV-utförare för att säkerställa att lagstiftning, föreskrifter och rutiner enligt förfrågningsunderlaget för serviceinsatser följs.

  • Kvalitetsuppföljning tertial

   I denna e-tjänst rapporterar du som arbetar som chef i Norlandia Care eller Förenade Care  hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

   I denna e-tjänst rapporterar du som arbetar som chef i Norlandia Care eller Förenade Care  hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Lex Sarah - rapport för uppdragstagare LSS

   Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

   Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

  • Min sida individ och familjeomsorg Barn

   Här loggar du som har kontakt med Individ och familjeomsorgen i Höganäs kommun in för att ta del av aktuell information. Funktionen är enbart tillgänglig efter överenskommelse med handläggare. 

   Här loggar du som har kontakt med Individ och familjeomsorgen i Höganäs kommun in för att ta del av aktuell information. Funktionen är enbart tillgänglig efter överenskommelse med handläggare. 

  • Nyhetsbrev för uppdragstagare inom LSS

   Här anmäler du som är uppdragstagare inom LSS dig till nyhetsbrevet för att ta del av information och nyheter gällande uppdragen.

   Här anmäler du som är uppdragstagare inom LSS dig till nyhetsbrevet för att ta del av information och nyheter gällande uppdragen.

  • Orosanmälan för barn eller ungdom

   Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänstens Barn, Ungdom & Familjeenhet. Din information kan vara avgörande för att ett barn får den hjälp som det har rätt till. 

   Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänstens Barn, Ungdom & Familjeenhet. Din information kan vara avgörande för att ett barn får den hjälp som det har rätt till. 

  • Orosanmälan Vuxen

   Här kan du som medborgare göra en orosanmälan via vår e-tjänst till Vuxenenheten. Det gäller dig som är orolig för någon utifrån missbruks/beroendeproblematik och/eller om du känner till någon som är utsatt för våld i nära relation/hedersrelaterat våld.

   Här kan du som medborgare göra en orosanmälan via vår e-tjänst till Vuxenenheten. Det gäller dig som är orolig för någon utifrån missbruks/beroendeproblematik och/eller om du känner till någon som är utsatt för våld i nära relation/hedersrelaterat våld.

  • Privat vårdboende - rapportera närvaro

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

  • Rapportera uppdrag som avlösare inom LSS

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som kontaktperson inom LSS

   Här rapporterar du som är kontaktperson inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är kontaktperson inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som ledsagare inom LSS

   Här rapporterar du som är ledsagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är ledsagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som stödfamilj inom LSS

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

  • Rapportera utförda serviceinsatser för privata utförare enligt LOV

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

  • Rapportering Covid 19 för sammanställning till Region Skåne

   Rapportering i samband med Covid 19 för vidare rapportering till Region Skåne. 

   Rapportering i samband med Covid 19 för vidare rapportering till Region Skåne. 

  • Samverkan civilsamhälle och socialtjänst

   Socialförvaltningen öppnar upp för samverkan med civilsamhället i syfte att tillgodose de behov hos medborgare som inte ingår i verksamheternas kärnuppdrag.  Socialförvaltningens målgrupper är äldre, personer med funktionsvariation, flyktingar, barn- och unga samt personer med missbruksproblematik. Samverkan förväntas även ge positiva effekter för civilsamhället t ex rekrytering av medlemmar för att nämna något. 

   Ansökan ska innehålla:

   • Beskrivning av vilken aktivitet som ni kan bidra med
   • Hur länge ni tänker att ni kan vara med och bidra
   • Vilken målgrupp ni vänder er till
   • Vilka resurser ni kan bidra med
   • Vilka resurser ni önskar att förvaltningen/kommunen bistår med

    

    

    

   Socialförvaltningen öppnar upp för samverkan med civilsamhället i syfte att tillgodose de behov hos medborgare som inte ingår i verksamheternas kärnuppdrag.  Socialförvaltningens målgrupper är äldre, personer med funktionsvariation, flyktingar, barn- och unga samt personer med missbruksproblematik. Samverkan förväntas även ge positiva effekter för civilsamhället t ex rekrytering av medlemmar för att nämna något. 

   Ansökan ska innehålla:

   • Beskrivning av vilken aktivitet som ni kan bidra med
   • Hur länge ni tänker att ni kan vara med och bidra
   • Vilken målgrupp ni vänder er till
   • Vilka resurser ni kan bidra med
   • Vilka resurser ni önskar att förvaltningen/kommunen bistår med

    

    

    

  • Val och omval av utförare av hemtjänst

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har hemtjänst- eller serviceinsatser från Höganäs kommun välja eller ändra vem som ska utföra dina insatser. Om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare behöver du inte göra något.

  Visa allaVisa färre

  Stipendier och nomineringar (7)

  • Ansökan om föreningsbidrag

   Här ansöker du om föreningsbidrag för  kultur- och idrott, funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

   Här ansöker du om föreningsbidrag för  kultur- och idrott, funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

  • Idrottspris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs kommun, till exempel som ledare. 

   Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs kommun, till exempel som ledare. 

  • Kulturpris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

  • Nominering till Höganäs kommuns miljöstipendium

   Känner du till ett företag, organisation eller person som gör stor skillnad för miljön? Då vill vi gärna att du nominerar den till Höganäs kommuns miljöstipendium. 

   Känner du till ett företag, organisation eller person som gör stor skillnad för miljön? Då vill vi gärna att du nominerar den till Höganäs kommuns miljöstipendium. 

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter (2)

  Uppleva och göra (8)

  • Boka utrustning från Sportbanken

   Låna utrustning gratis för att prova ny aktivitet
    

    

    

   Låna utrustning gratis för att prova ny aktivitet
    

    

    

  • Boka utställningsmontern (akvariet) på Sundstorget

   Här kan skolor och förskolor boka in tid för utställningsmontern på Sundstorget

   Här kan skolor och förskolor boka in tid för utställningsmontern på Sundstorget

  • Tomtenissejakten 2021

   Tomtenissejakten går ut på att hitta 10 tomtenissar i skyltfönstren från Köpmansgatan, via Storgatan fram till Gruvtorget i Höganäs.

   Tomtenissejakten går ut på att hitta 10 tomtenissar i skyltfönstren från Köpmansgatan, via Storgatan fram till Gruvtorget i Höganäs.

  • Utan syn och hörsel - en vandring genom sinnenas värld

   Upplev vår natur som dövblind!

    

    

    

   Upplev vår natur som dövblind!

    

    

    

  • Årets uppväxlare 2021

   Utmärkelsen ”årets uppväxlare” delas ut till en person eller en grupp inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som har bidragit till service utöver det vanliga och skapat en ökat värde för dig som Höganäsbo. Här nominerar du som medborgare eller företagare  årets uppväxlare. 

   Utmärkelsen ”årets uppväxlare” delas ut till en person eller en grupp inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som har bidragit till service utöver det vanliga och skapat en ökat värde för dig som Höganäsbo. Här nominerar du som medborgare eller företagare  årets uppväxlare. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (27)

  • Anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning.

   Via denna e-tjänst både ansöker och avslutar du undervisning av modersmål.

   Via denna e-tjänst både ansöker och avslutar du undervisning av modersmål.

  • Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

   Här ansöker du om inackorderingsbidrag. 

    

    

   Här ansöker du om inackorderingsbidrag. 

    

    

  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

  • Elevdokumentation - grundskola och gymnasium

   Här kan du se elevdokumentation kopplad till dina barn i grundskola och gymnasium. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation och fungerar bäst på en dator.

   Här kan du se elevdokumentation kopplad till dina barn i grundskola och gymnasium. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation och fungerar bäst på en dator.

  • Fristående skola - ansökan om bidrag 2022

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2022.

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2022.

  • Fristående verksamhet - information om ny eller avslutad placering

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela Höganäs kommun om att ett barn eller en elev börjar eller slutar på förskola, skola eller fritidshem.

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela Höganäs kommun om att ett barn eller en elev börjar eller slutar på förskola, skola eller fritidshem.

  • Fullgöra skolplikten på annat sätt - ansökan

   Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten, men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

   Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten, men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

  • Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - ansök om plats

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. 

    

   Här lämnar du din ansökan om förskoleplats, fritidshemsplats (skolbarnomsorg), plats i allmän förskola eller pedagogisk omsorg. 

    

  • Grundskola - välja eller byta

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

  • Gymnasiestudier utomlands - ansökan

   Här kan du skicka in en ansökan om en termins gymnasiestudier på Svenska skolan i London eller Fuengirola (Spanien).

   Här kan du skicka in en ansökan om en termins gymnasiestudier på Svenska skolan i London eller Fuengirola (Spanien).

  • Lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor - regler för användning

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut  en digital enhet i undervisningen använder du denna tjänst för att kvittera att du tagit del av reglerna. 

   Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut  en digital enhet i undervisningen använder du denna tjänst för att kvittera att du tagit del av reglerna. 

  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här.

   Ansökan om medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands måste ske minst två månader före terminsstarten.

  • Platserbjudande och inkomstuppgifter - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du svara på platserbjudande och registrera inkomstuppgifter.

   Här kan du svara på platserbjudande och registrera inkomstuppgifter.

  • Samtycke till bild och film för lärarutbildning

   Här kan du som har barn i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola lämna samtycke till att ditt barn får förekomma på bild eller film när skolan tar emot lärarstudenter som gör sin praktik hos oss. 

   Här kan du som har barn i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola lämna samtycke till att ditt barn får förekomma på bild eller film när skolan tar emot lärarstudenter som gör sin praktik hos oss. 

  • Samtycke vaccination elev

   Vaccination via elevhälsan kräver i vissa fall samtycke från vårdnadshavare. Här ser du som vårdnadshavare pågående och avslutade samtycke. 

   Vaccination via elevhälsan kräver i vissa fall samtycke från vårdnadshavare. Här ser du som vårdnadshavare pågående och avslutade samtycke. 

  • Skolpliktens tidigare upphörande - ansökan

   Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

   Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

  • Skolpliktsanmälan

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

  • Skolskjuts för elever i grundskola 2021/2022

   Du som bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken.

   Du som bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken.

  • Tidigare skolstart - ansökan

   Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

   Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

  • Uppskjuten skolplikt - ansökan

   Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

   Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

  • Vad vill du göra på lovet?

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

  • Val av språk inför årskurs 6

   Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval i enlighet med 10 kap. 4 § skollagen (2010:800). Språket som du väljer läser du i grundskolan från årskurs 6 till årskurs 9. Du kan sedan fortsätta läsa det i gymnasieskolan, under förutsättning att den skola du söker erbjuder språket. De kommunal grundskolorna i Höganäs erbjuder franska, tyska och spanska som språkval på samtliga skolor. Du väljer språk i årskurs 5, senast den 2 april, till de kommunala grundskolorna via denna e-tjänst.

   Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval i enlighet med 10 kap. 4 § skollagen (2010:800). Språket som du väljer läser du i grundskolan från årskurs 6 till årskurs 9. Du kan sedan fortsätta läsa det i gymnasieskolan, under förutsättning att den skola du söker erbjuder språket. De kommunal grundskolorna i Höganäs erbjuder franska, tyska och spanska som språkval på samtliga skolor. Du väljer språk i årskurs 5, senast den 2 april, till de kommunala grundskolorna via denna e-tjänst.

  • Varaktig vistelse utomlands - anmälan

   Här anmäler du om din familj varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

   Här anmäler du om din familj varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

  Visa allaVisa färre

  Vatten och avlopp (5)

  • SMS-avisering vattennät

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

  • Ägarbyte för vatten och avloppsabonnemang

   Här kan du snabbt och enkelt skicka in en anmälan om ägarbyte som avser abonnemang för vatten och avlopp.

   Här kan du snabbt och enkelt skicka in en anmälan om ägarbyte som avser abonnemang för vatten och avlopp.

  Visa allaVisa färre

  Överförmyndarnämnd (9)

  • Avsluta uppdrag som god man eller förvaltare

   Här kan du som är god man eller förvaltare begära att få avsluta ditt uppdrag.

   Här kan du som är god man eller förvaltare begära att få avsluta ditt uppdrag.

  • Samtycke fast egendom (förmyndare)

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för omyndigs räkning behöver du som förmyndare först ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för omyndigs räkning behöver du som förmyndare först ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

  • Samtycke till arvskifte (förmyndare)

   Om du som förmyndare/förälder tar del i ett arvskifte för ditt barns räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet.

   Om du som förmyndare/förälder tar del i ett arvskifte för ditt barns räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet.

  • Samtycke till arvskifte (god man eller förvaltare)

   Om du som god man eller förvaltare tar del i arvskifte eller bodelning för din huvudmans räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning.

   Om du som god man eller förvaltare tar del i arvskifte eller bodelning för din huvudmans räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning.

  • Samtycke till att låta omyndig driva företag

   Föräldrar (förmyndare) får inte utan överförmyndarnämndens samtycke låta sitt omyndiga barn bedriva rörelse. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva rörelse för barnets räkning. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

   Föräldrar (förmyndare) får inte utan överförmyndarnämndens samtycke låta sitt omyndiga barn bedriva rörelse. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva rörelse för barnets räkning. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till att ta ut pengar från ett konto som är överförmyndarspärrat.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till att ta ut pengar från ett konto som är överförmyndarspärrat.

  Visa allaVisa färre