Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (22)

  • Anmälan av kontrollansvarig

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA) till ett specifikt ärende. I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA) till ett specifikt ärende. I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.

  • Anmälan av ovårdad tomt eller olovlig byggnation

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till bygg- och miljönämnden av en ovårdad tomt eller olovlig byggnation.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till bygg- och miljönämnden av en ovårdad tomt eller olovlig byggnation.

  • Ansökan om behörighet för utsättning och/eller lägeskontroll av hushörn

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen/lägeskontrollen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning/lägeskontroll gås igenom vid det tekniska samrådet.

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen/lägeskontrollen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning/lägeskontroll gås igenom vid det tekniska samrådet.

  • Ansökan om hantering av brandfarlig vara

   Här ansöker du om tillstånd för att hantera av brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3 och gör anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

   Läs mer här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/ 

   Här ansöker du om tillstånd för att hantera av brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3 och gör anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

   Läs mer här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/ 

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. 

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. 

  • Ansökan om solceller

   Ansökan om solceller

   Ansökan om solceller

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera.

   Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera.

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Attefallsanmälan

   Anmäl att du vill göra en attefallsåtgärd

   Anmäl att du vill göra en attefallsåtgärd

  • Beställ nybyggnadskarta

   Du som planerar att bygga på din fastighet behöver en så kallad nybyggnadskarta.  Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. Här beställer du din nybyggnadskarta.

   Du som planerar att bygga på din fastighet behöver en så kallad nybyggnadskarta.  Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. Här beställer du din nybyggnadskarta.

  • Beställning av gränsvisning

   Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsvisning. Vid gränsvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns

   Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsvisning. Vid gränsvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns

  • Beställning av lägeskontroll

   Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet.

   Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet.

  • Beställning av utstakning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

  • Bostadskö - registrera dig

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

  • Förhandsbesked

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

  • Hyresgäst - Höganäshem

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

  • Kontakta företagslotsen

   (Observera att e-tjänsten kan ta några sekunder att ladda)

   Ska du starta en verksamhet som kräver flera tillstånd, som bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots, en tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden.

   (Observera att e-tjänsten kan ta några sekunder att ladda)

   Ska du starta en verksamhet som kräver flera tillstånd, som bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots, en tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden.

  • NSR - Mina sidor

   NSR ansvarar för sophanteringen i Höganäs kommun. Via e-tjänsten Mina sidor hos NSR  kan du logga in för att se uppgifter om ditt avfalls-abonnemang.

   NSR ansvarar för sophanteringen i Höganäs kommun. Via e-tjänsten Mina sidor hos NSR  kan du logga in för att se uppgifter om ditt avfalls-abonnemang.

  • Tomtkö - anmälan

   Välkommen till Höganäs kommuns tomtkö, när du har registrerat dig här kan du delta i fördelningen av de tomter kommunen förmedlar. 

   Välkommen till Höganäs kommuns tomtkö, när du har registrerat dig här kan du delta i fördelningen av de tomter kommunen förmedlar. 

  El och fiber (4)

  • Internet - beställ tjänst via Höganäs Energi / Höganäs öppna stadsnät

   Internet via Höganäs Energi/Höganäs öppna stadsnät är för dig som vill handla lokalt, få allt på samma faktura och inte minst vill ha snabbt och stabilt internet. 

   Internet via Höganäs Energi/Höganäs öppna stadsnät är för dig som vill handla lokalt, få allt på samma faktura och inte minst vill ha snabbt och stabilt internet. 

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (27)

  • Beställning av behörighet för LOV eller privata vårdgivare

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

   Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

  • Borgerlig vigsel

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett vackert vigselrum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan i princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs stadshus om ni önskar det.

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett vackert vigselrum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan i princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs stadshus om ni önskar det.

  • Bostad till säsongspersonal

   Låt oss gemensamt hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för besöksnäring att visa upp vår fina plats! Anmäl ditt boende här!

   Låt oss gemensamt hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för besöksnäring att visa upp vår fina plats! Anmäl ditt boende här!

  • Euronäs - beställning

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

  • Förlängd betalningstid för inkomstkontroll av barn- och skolbarnomsorgsavgift

   Inkomstkontrollen avser en jämförelse mellan den inkomstuppgift som du lämnat till Höganäs kommun gentemot Skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst 2021.

   Inkomstkontrollen avser en jämförelse mellan den inkomstuppgift som du lämnat till Höganäs kommun gentemot Skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst 2021.

  • Förtroendemannaregistret

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

  • Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter eller avsägelse

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun lämnar dina personuppgifter, ändrar kontaktuppgifter eller avsäger dig uppdrag i vår digitala tjänst.

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun lämnar dina personuppgifter, ändrar kontaktuppgifter eller avsäger dig uppdrag i vår digitala tjänst.

  • Förtroendevald: Bokningar av studiebesök

   Här kan du som är förtroendevald i kommunfullmäktige boka in dig på studiebesök.

   Här kan du som är förtroendevald i kommunfullmäktige boka in dig på studiebesök.

  • In- och utflyttning särskilt boende (extern)

   Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäs kommun och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen.

   Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäs kommun och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen.

  • Inloggning konsult och entreprenör

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

  • Intresseanmälan för volontärsuppdrag

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

  • Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

   En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts under föregående år. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 30 december. 

   En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts under föregående år. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 30 december. 

  • Registerutdrag - personuppgifter

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

  • Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § - ansökan

   Föreningar kan ansöka hos kommunen om registreringslotteri enligt Spellagen, 6 kap.  9 §

   Föreningar kan ansöka hos kommunen om registreringslotteri enligt Spellagen, 6 kap.  9 §

  • Samtycke - bild, film & ljud

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

   Här kan du som är mellan över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

  • Samtycke - bild, film & ljud ungdomar

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

  • Serveringsansvarig personal - registrering

   Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

    

   Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

    

  • Serveringstillstånd - förändringar i bolaget

   Har du serveringstillstånd och verksamheten byter eller ändrar ägare anmäler du det här- 

   Har du serveringstillstånd och verksamheten byter eller ändrar ägare anmäler du det här- 

  • Serveringstillstånd vid enstaka tillfälle

   Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Höganäs kommun! 

   Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Höganäs kommun! 

  • Stadigvarande serveringstillstånd

   Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).

   Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).

  • Tillfällig övernattning i lokal

   I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. 

   I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. 

  • Tjänstgöringsbetyg -begäran

   Här kan du som varit anställd inom Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB beställa ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. 

   Här kan du som varit anställd inom Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB beställa ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. 

  • Tomt för verksamhet - intresseanmälan

   Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. Välkommen att anmäla ditt intresse för mark! 

   Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. Välkommen att anmäla ditt intresse för mark! 

  • Vänortsarbete - ansökan om medel

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

  Miljö, livsmedel och hälsa (19)

  • Anmälan - registrering av livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

  • Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

  • Anmälan om matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Höganäs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Höganäs kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Barnvattenprov - ansökan

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

  • Dispens från avfallshämtning

   Här kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam och latrin om du tycker att tömning sker för ofta. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om materialet i ditt fosforfilter om ditt enskilda avlopp innehåller ett sådant.

    

   Här kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam och latrin om du tycker att tömning sker för ofta. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om materialet i ditt fosforfilter om ditt enskilda avlopp innehåller ett sådant.

    

  • Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

   Här kan du registrera en dricksvattenanläggning som används av många, till exempel av ett café eller vandrarhem, eller av en brunnsförening.

   Här kan du registrera en dricksvattenanläggning som används av många, till exempel av ett café eller vandrarhem, eller av en brunnsförening.

  • Entreprenörsrapport för enskilt avlopp

   Den här tjänsten ska användas av den som har byggt en enskild avloppsanläggning, för att sända in en Entreprenörsrapport till miljöavdelningen.

   Den här tjänsten ska användas av den som har byggt en enskild avloppsanläggning, för att sända in en Entreprenörsrapport till miljöavdelningen.

  • Hygienisk behandling - anmälan

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta eller ändra en hygienisk verksamhet där  stickande eller skärande instrument används (fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller liknande behandlingar). 

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta eller ändra en hygienisk verksamhet där  stickande eller skärande instrument används (fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller liknande behandlingar). 

  • Klagomål avseende miljö och hälsoskydd

   Här kan du anmäla klagomål avseende många olika typer av olägenheter. Tjänsten ska inte användas om du har problem i en villa eller ett hus som du själv äger - då bör du istället kontakta en hantverkare eller ditt försäkringsbolag.

   Här kan du anmäla klagomål avseende många olika typer av olägenheter. Tjänsten ska inte användas om du har problem i en villa eller ett hus som du själv äger - då bör du istället kontakta en hantverkare eller ditt försäkringsbolag.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar18 § informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Tillsynsmyndigheten kan vara Länsstyrelsen eller kommunen.

   När kommunen är tillsynsmyndighet ska i informationen lämnas i den här e-tjänsten.

    

   Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar18 § informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Tillsynsmyndigheten kan vara Länsstyrelsen eller kommunen.

   När kommunen är tillsynsmyndighet ska i informationen lämnas i den här e-tjänsten.

    

  • Solarium - anmälan

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta en solarieverksamhet.  Tjänsten används också för att anmäla en anläggning för artificiell solning.

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta en solarieverksamhet.  Tjänsten används också för att anmäla en anläggning för artificiell solning.

  • Street Food - ansök om tillstånd

   I den här e-tjänsten kan du som vill göra en ansökan om du vill sälja Street Food. Läs mer om Street Food i Höganäs.

   I den här e-tjänsten kan du som vill göra en ansökan om du vill sälja Street Food. Läs mer om Street Food i Höganäs.

  • Tillsyn av minireningsverk

   Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen i Höganäs angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det att du lämnar ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

   Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen i Höganäs angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det att du lämnar ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

  • Tobak - tillstånd för försäljning

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Torgplats - ansökan

   I den här e-tjänsten kan du göra en ansökan om du vill stå på torgen och sälja varor. Läs mer om torghandel i Höganäs.

    

   I den här e-tjänsten kan du göra en ansökan om du vill stå på torgen och sälja varor. Läs mer om torghandel i Höganäs.

    

  • Värmepump - anmälan om installation

   Här kan du anmäla installation av värmepump. Anmälan krävs för installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme.  Luftvärmepump som använder köldmedium är anmälningspliktigt.

   Här kan du anmäla installation av värmepump. Anmälan krävs för installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme.  Luftvärmepump som använder köldmedium är anmälningspliktigt.

  Omsorg och hjälp (55)

  • Anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare - intresseanmälan

   Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Välkommen att anmäla dig till vår anhöriggrupp. 

   Gruppen leds av två gruppledare och är kostnadsfri.  

   Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Välkommen att anmäla dig till vår anhöriggrupp. 

   Gruppen leds av två gruppledare och är kostnadsfri.  

  • Anhörigstöd kontaktförfrågan

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

  • Anmälan föräldrautbildning ABC

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs göra en intresseanmälan av att delta i föräldrautbildning i ABC.

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs göra en intresseanmälan av att delta i föräldrautbildning i ABC.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Höganäs Kommun

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

  • Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansöka om insats.

  • Ansökan om stöd till barn eller ungdom

   För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare till den som ansökan avser.

   För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare till den som ansökan avser.

  • Ansökan om subvention för trygghetsboende

   Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende.

   Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende.

  • Ansökan om trygghetslarm för dig över 75 år

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

  • Ansökan Vuxna

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om stöd och behandling hos Vuxenenheten. Tjänsten riktar sig till dig som önskar ansöka utifrån:

   Missbruk - alkohol, narkotika och/eller spelmissbruk.

   Våld i nära relation - antingen för att du är våldsutsatt eller att du har utövat någon form av våld eller riskerar att göra det.

   Boendestöd

   När du ansöker om hjälp gör socialtjänsten en utredning, enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§ och bedömer vilken hjälp som är bäst. En utredning hos oss ska göras skyndsamt och pågår längst i fyra månader.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om stöd och behandling hos Vuxenenheten. Tjänsten riktar sig till dig som önskar ansöka utifrån:

   Missbruk - alkohol, narkotika och/eller spelmissbruk.

   Våld i nära relation - antingen för att du är våldsutsatt eller att du har utövat någon form av våld eller riskerar att göra det.

   Boendestöd

   När du ansöker om hjälp gör socialtjänsten en utredning, enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§ och bedömer vilken hjälp som är bäst. En utredning hos oss ska göras skyndsamt och pågår längst i fyra månader.

  • Avsluta insatser från socialförvaltningen

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

  • Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas tillfälligt i Höganäs kommun beställa hemsjukvård.  

   Här kan legitimerad personal i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas tillfälligt i Höganäs kommun beställa hemsjukvård.  

  • Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen arbetstekniska hjälpmedel till vårdtagare som ska vistas i Höganäs kommun.

   Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen arbetstekniska hjälpmedel till vårdtagare som ska vistas i Höganäs kommun.

  • Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser.

   Här kan biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare ska vistas i Höganäs kommun och som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) beställa insatser.

  • Bli leverantör enligt LOV - ansökan

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). 

   Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). 

  • Bli ombud i Medborgartjänsten för hemtjänst/särskilt boende - Ansökan

   För att kunna hjälpa en närstående eller huvudman i medborgartjänsten krävs att registrering av biståndshandläggare görs i verksamhetssystemet. Här kan du ansöka om att få bli registrerad.

   För att kunna hjälpa en närstående eller huvudman i medborgartjänsten krävs att registrering av biståndshandläggare görs i verksamhetssystemet. Här kan du ansöka om att få bli registrerad.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

   Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

  • Byta särskilt boende eller LSS-boende - ansökan om

   Här kan du som är bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun. Här kan också du som bor på ett grupp- eller serviceboende inom funktionsstöd (LSS) inom Höganäs kommun ansöka om att byta till ett annat boende.

   Här kan du som är bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun. Här kan också du som bor på ett grupp- eller serviceboende inom funktionsstöd (LSS) inom Höganäs kommun ansöka om att byta till ett annat boende.

  • Dödsboanmälan - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning.

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning.

  • Ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

  • Ekonomiskt stöd för personlig assistans - ansök om

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

  • Fixar-Malte kontaktförfrågan

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

  • Färdtjänsttillstånd - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

  • Försörjningsstöd - ansökan om

   Här kan du ansöka om försörjningsstöd. När du skickat in din ansökan kommer Socialförvaltningen att göra en utredning av behovet och därefter får du ett beslut. 

   Här kan du ansöka om försörjningsstöd. När du skickat in din ansökan kommer Socialförvaltningen att göra en utredning av behovet och därefter får du ett beslut. 

  • Grupp för kvinnor utsatta för ViNR

   Magna-gruppen

   En grupp för kvinnor som levt eller lever med våld i nära relation. I gruppen har du möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som du själv under ledning av två utbildade gruppledare. Under gruppens gång kommer vi att gå igenom fem olika teman: våld, vardagspsykologi, sexualitet, kvinnohistoria och barn som lever med våld. Gruppen är helt kostnadsfri och ingen journal förs kring att du har varit här. Vi som arbetar på Vuxenenheten har tystnadsplikt. Intresseanmälan görs via denna e-tjänst.

   Magna-gruppen

   En grupp för kvinnor som levt eller lever med våld i nära relation. I gruppen har du möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som du själv under ledning av två utbildade gruppledare. Under gruppens gång kommer vi att gå igenom fem olika teman: våld, vardagspsykologi, sexualitet, kvinnohistoria och barn som lever med våld. Gruppen är helt kostnadsfri och ingen journal förs kring att du har varit här. Vi som arbetar på Vuxenenheten har tystnadsplikt. Intresseanmälan görs via denna e-tjänst.

  • Hjälpmedel vid planerad operation

   Här beställer du enklare hjälpmedel vid planerad operation.

   Här beställer du enklare hjälpmedel vid planerad operation.

  • Intresseanmälan - uppdragstagare inom LSS

   Här anmäler du ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

   Här anmäler du ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

  • Introduktionsutbildning för dig som ska börja arbeta inom vård och omsorg

   Välkommen som vikarie i Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB. Här hittar du all information om uppdraget och våra enheter. 

    

   Välkommen som vikarie i Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB. Här hittar du all information om uppdraget och våra enheter. 

    

  • Kvalitetsuppföljning tertial

   I denna e-tjänst rapporterar du som arbetar som chef i Norlandia Care eller Förenade Care  hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

   I denna e-tjänst rapporterar du som arbetar som chef i Norlandia Care eller Förenade Care  hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Lex Sarah - rapport för uppdragstagare

   Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

   Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

  • LOV-företag - meddelande om att verksamhet upphör

   Denna e-tjänst används för att meddela kommunen om att LOV-företag avser avveckla sin verksamhet.

   Denna e-tjänst används för att meddela kommunen om att LOV-företag avser avveckla sin verksamhet.

  • LSS Avtal uppdragstagare

   Avtal för uppdragstagare inom LSS

   Avtal för uppdragstagare inom LSS

  • Lämna inkomstuppgifter för hemtjänst och särskilt boende

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har omsorgs- eller vårdinsatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. 

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har omsorgs- eller vårdinsatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. 

  • Medborgartjänsten - för ansökan om hemtjänst och särskilt boende.

   Här kan du ansöka om bland annat hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och särskilt boende. Du kan följa ditt ärende från ansökan till beslut och läsa det direkt i tjänsten. Är du beviljade hemtjänst kan du läsa din genomförandeplan och se dina dagliga besök av hemtjänsten.

    

    

   Här kan du ansöka om bland annat hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och särskilt boende. Du kan följa ditt ärende från ansökan till beslut och läsa det direkt i tjänsten. Är du beviljade hemtjänst kan du läsa din genomförandeplan och se dina dagliga besök av hemtjänsten.

    

    

  • Motverka ensamhet hos äldre - Ansökan om kompensation

   Ideella föreningar och enskilda personer, kan ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre.

   Ideella föreningar och enskilda personer, kan ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre.

  • Orosanmälan för barn och unga

   Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

   Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

  • Orosanmälan Vuxna

   Här kan du göra en orosanmälan till Vuxenenheten via vår e-tjänst. Det gäller dig som är orolig för någon med missbruk, psykisk ohälsa eller om du känner till någon som är utsatt för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och är över 20 år.

   Om du skickar in din oro efter klockan 17.00, eller under en helgdag, så hanteras den först nästkommande vardag. 

   Är situationen akut och utanför kontorstid ringer du sociala jouren på 042-10 68 69 eller 112.

   Här kan du göra en orosanmälan till Vuxenenheten via vår e-tjänst. Det gäller dig som är orolig för någon med missbruk, psykisk ohälsa eller om du känner till någon som är utsatt för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och är över 20 år.

   Om du skickar in din oro efter klockan 17.00, eller under en helgdag, så hanteras den först nästkommande vardag. 

   Är situationen akut och utanför kontorstid ringer du sociala jouren på 042-10 68 69 eller 112.

  • Privat vårdboende - rapportera närvaro

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

   Du som är verksamhetsansvarig för privat vårdboende i Höganäs kommun använder den här tjänsten för att månadsvis rapportera in närvaro.

  • Rapportera uppdrag som avlösare inom LSS

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som stödfamilj inom LSS

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

   Här rapporterar du som är särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn i Höganäs kommun dina utförda uppdrag och gör begäran om arvode. Du behöver e-legitimation för att logga in, det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna lämna meddelande till dig i e-tjänsten.

  • Rapportera utförda serviceinsatser för privata utförare enligt LOV

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

  • rePULSE

   E-tjänst gällande intresseanmälan att gå kursen rePULSE på Fyren Öppenvård.

   E-tjänst gällande intresseanmälan att gå kursen rePULSE på Fyren Öppenvård.

  • rePULSE Föräldrastöd i grupp

   E-tjänst gällande intresseanmälan att gå kursen rePULSE Föräldrastöd i grupp på Fyren Öppenvård.

   E-tjänst gällande intresseanmälan att gå kursen rePULSE Föräldrastöd i grupp på Fyren Öppenvård.

  • rePULSE Vuxna - ansökan

   Här kan du ansöka om rePULSE hos Vuxenenheten i Höganäs. Vi erbjuder rePULSE biståndslöst till dig som är skriven i Höganäs kommun. Biståndslösa insatser är insatser som ges utan att det krävs en utredning och ett beslut om bistånd för att nyttjas av dig som Höganäsbo. Detta innebär också att du inte registreras i socialregistret. Din ansökan sparas endast tills det att vi kunnat upprätta kontakt med dig och tas sedan bort från vårt system. 

   Syftet med rePULSE är att med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.

   Kursen pågår under 10 samtal som är fördelat på 1 samtal per vecka och varar cirka 1 timme per tillfälle.

   Här kan du ansöka om rePULSE hos Vuxenenheten i Höganäs. Vi erbjuder rePULSE biståndslöst till dig som är skriven i Höganäs kommun. Biståndslösa insatser är insatser som ges utan att det krävs en utredning och ett beslut om bistånd för att nyttjas av dig som Höganäsbo. Detta innebär också att du inte registreras i socialregistret. Din ansökan sparas endast tills det att vi kunnat upprätta kontakt med dig och tas sedan bort från vårt system. 

   Syftet med rePULSE är att med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.

   Kursen pågår under 10 samtal som är fördelat på 1 samtal per vecka och varar cirka 1 timme per tillfälle.

  • Riksfärdtjänst - ansökan om

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast två veckor före din planerade resa.

  • Råd och Service - Vuxna

   Här kan du som önskar Råd och Service från Vuxenenheten ansöka om detta. På Vuxenenheten arbetar vi med dig som har ett missbruk av alkohol, narkotika och spel. Vi jobbar också med dig som har varit eller är utsatt för våld eller dig som utövat, utövar eller riskerar att utöva våld. Hos oss på Vuxenenheten finns också Stödteamet, som jobbar med stödinsatser utifrån psykiatriska diagnoser för vuxna. 

   När du ansöker om Råd och Service registreras inte denna kontakt utöver din ansökan i denna e-tjänst. Du kan få upp till 10 samtal och en bedömning av hur kontakten fortlöper görs i samråd med din handläggare. 

   Här kan du som önskar Råd och Service från Vuxenenheten ansöka om detta. På Vuxenenheten arbetar vi med dig som har ett missbruk av alkohol, narkotika och spel. Vi jobbar också med dig som har varit eller är utsatt för våld eller dig som utövat, utövar eller riskerar att utöva våld. Hos oss på Vuxenenheten finns också Stödteamet, som jobbar med stödinsatser utifrån psykiatriska diagnoser för vuxna. 

   När du ansöker om Råd och Service registreras inte denna kontakt utöver din ansökan i denna e-tjänst. Du kan få upp till 10 samtal och en bedömning av hur kontakten fortlöper görs i samråd med din handläggare. 

  • Råd och servicesamtal

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs anmäla intresse om råd och servicesamtal hos öppenvården Fyren.

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs anmäla intresse om råd och servicesamtal hos öppenvården Fyren.

  • Samordnare kognitiva sjukdomar - kontaktförfrågan

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

  • Samverkan civilsamhälle och socialtjänst

   Socialförvaltningen öppnar upp för samverkan med civilsamhället i syfte att tillgodose de behov hos medborgarna som inte ingår i verksamhetens kärnuppdrag. Socialförvaltningens målgrupper är äldre, personer med funktionsvariation, flyktingar, barn- och unga samt personer med missbruksproblematik. 

   Socialförvaltningen öppnar upp för samverkan med civilsamhället i syfte att tillgodose de behov hos medborgarna som inte ingår i verksamhetens kärnuppdrag. Socialförvaltningens målgrupper är äldre, personer med funktionsvariation, flyktingar, barn- och unga samt personer med missbruksproblematik. 

  • Återfallsprevention Vuxna - ansökan

   Vuxenenheten erbjuder stöd för dig som vill ha hjälp att förhindra att återfalla i missbruk av alkohol, droger eller spel. I denna e-tjänsten kan du ansöka om insatsen Väckarklockan - Återfallsprevention. Väckarklockan är manualbaserad och innebär att man under 8 tillfällen träffas för att diskutera olika teman, kopplat till att förhindra återfall. Kursen innebär också till viss del hemuppgifter, som du utför mellan sessionerna.

   Denna insats ges biståndslöst och innebär att den är tillgänglig för dig som är skriven i Höganäs utan att du behöver genomgå en utredning hos oss på Vuxenenheten. Det innebär att du inte registreras i socialregistret och att den ansökan du gör också tas bort efter att en socialsekreterare fått ta del av uppgifterna som krävs för att nå dig. 

   Vuxenenheten erbjuder stöd för dig som vill ha hjälp att förhindra att återfalla i missbruk av alkohol, droger eller spel. I denna e-tjänsten kan du ansöka om insatsen Väckarklockan - Återfallsprevention. Väckarklockan är manualbaserad och innebär att man under 8 tillfällen träffas för att diskutera olika teman, kopplat till att förhindra återfall. Kursen innebär också till viss del hemuppgifter, som du utför mellan sessionerna.

   Denna insats ges biståndslöst och innebär att den är tillgänglig för dig som är skriven i Höganäs utan att du behöver genomgå en utredning hos oss på Vuxenenheten. Det innebär att du inte registreras i socialregistret och att den ansökan du gör också tas bort efter att en socialsekreterare fått ta del av uppgifterna som krävs för att nå dig. 

  Stipendier och nomineringar (7)

  • Ansökan om föreningsbidrag

   Här ansöker du om föreningsbidrag för funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

   Här ansöker du om föreningsbidrag för funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

  • Idrottspris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs kommun, till exempel som ledare. 

   Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs kommun, till exempel som ledare. 

  • Kulturpris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

  • Nominera till Höganäs arkitekturpris 2022

   Du kan redan nu nominera den byggnad som du tycker ska få Höganäs arkitekturpris 2022! Enskilda personer, företag eller organisation kan förslå kandidat till utmärkelsen eller själva ansöka fram till den 1 mars 2022.

   Du kan redan nu nominera den byggnad som du tycker ska få Höganäs arkitekturpris 2022! Enskilda personer, företag eller organisation kan förslå kandidat till utmärkelsen eller själva ansöka fram till den 1 mars 2022.

  Synpunkter (3)

  Uppleva och göra (5)

  • Beställning av broschyrmaterial

   Denna e-tjänst är till för dig som vill erbjuda dina gäster/besökare turistinformation och broschyrer i din verksamhet.  

   Denna e-tjänst är till för dig som vill erbjuda dina gäster/besökare turistinformation och broschyrer i din verksamhet.  

  • Boka utrustning från Sportbanken

   Låna utrustning gratis för att prova ny aktivitet
    

    

    

   Låna utrustning gratis för att prova ny aktivitet
    

    

    

  Utbildning och förskola (31)

  • Anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning.

   Via denna e-tjänst både ansöker och avslutar du undervisning av modersmål.

   Via denna e-tjänst både ansöker och avslutar du undervisning av modersmål.

  • Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

   Här ansöker du om inackorderingsbidrag. För att få svar på din ansökan innan augusti så måste du ansöka innan den 30 juni. 

    

    

    

   Här ansöker du om inackorderingsbidrag. För att få svar på din ansökan innan augusti så måste du ansöka innan den 30 juni. 

    

    

    

  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

  • Appen Edlevo - webbversion

   Vårdnadshavare – Här loggar du in i Edlevos webbversion av appen för att ändra kontaktuppgifter och säga upp placering på förskola eller fritidshem. 

   Vårdnadshavare – Här loggar du in i Edlevos webbversion av appen för att ändra kontaktuppgifter och säga upp placering på förskola eller fritidshem. 

  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

  • Elev/adept i Kullagymnasiets mentorsprogram - ansökan

   Vad roligt att du är intresserad av att vara med i Kullagymnasiets mentorsprogram! 

   Vad roligt att du är intresserad av att vara med i Kullagymnasiets mentorsprogram! 

  • Elevdokumentation - grundskola och gymnasium

   Här kan du se elevdokumentation kopplad till dina barn i grundskola och gymnasium. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation och fungerar bäst på en dator.

   Här kan du se elevdokumentation kopplad till dina barn i grundskola och gymnasium. Tjänsten kräver inloggning via e-legitimation och fungerar bäst på en dator.

  • Fristående skola - ansökan om bidrag 2023

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2023.

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2023.

  • Fristående verksamhet - information om ny eller avslutad placering

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela Höganäs kommun om att ett barn eller en elev börjar eller slutar på förskola, skola eller fritidshem.

   Fristående skola eller förskola kan använda den här tjänsten för att meddela Höganäs kommun om att ett barn eller en elev börjar eller slutar på förskola, skola eller fritidshem.

  • Grundskola - Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

   Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten, men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

   Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten, men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

  • Grundskola - välja eller byta

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

  • Grundskolan - Anmälan om varaktig vistelse utomlands

   Här anmäler du om din familj varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

   Här anmäler du om din familj varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här. Ansök senast den 1 juni för besked innan juli. 

    

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här. Ansök senast den 1 juni för besked innan juli. 

    

  • Mentor i Kullagymnasiets mentorsprogram - ansökan

   Vad roligt att du är intresserad av att bli mentor för en elev i årskurs 3 på Kullagymnasiet!

   Vad roligt att du är intresserad av att bli mentor för en elev i årskurs 3 på Kullagymnasiet!

  • Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

  • Samtycke Drogpolicy Kullagymnasiet Elev

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

  • Samtycke Drogpolicy Kullagymnasiet Vårdnadshavare

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

  • SFI - anmälan till svenska för invandrare

      Behöver du lära dig svenska? Då har du möjlighet att studera sfi – en grundkurs i svenska språket för invandrare och flyktingar.

      Behöver du lära dig svenska? Då har du möjlighet att studera sfi – en grundkurs i svenska språket för invandrare och flyktingar.

  • Skolpliktens tidigare upphörande - ansökan

   Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

   Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

  • Skolpliktsanmälan

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

  • Specialkost inom förskola, grundskola eller gymnasium - anmäl/avanmäl behov

   Här anmäler eller avanmäler du behov av specialkost för barn och elever inom förskola, grundskola och gymnasium utifrån medicinska, religiösa eller etiska skäl.

   Här anmäler eller avanmäler du behov av specialkost för barn och elever inom förskola, grundskola och gymnasium utifrån medicinska, religiösa eller etiska skäl.

  • Sök höstlovspraktik åk 9

   Höganäs kommun erbjuder möjlighet till praktik under höstlovet, du får chans att prova på ett yrke. 

   Praktikperioden är 3 timmar/dag under 5 dagar i vecka 44.

   Höganäs kommun erbjuder möjlighet till praktik under höstlovet, du får chans att prova på ett yrke. 

   Praktikperioden är 3 timmar/dag under 5 dagar i vecka 44.

  • Ta emot höstlovspraktikanter från åk 9

   Här kan du göra en intresseanmälan för att ta emot skolungdomar i åk 9 under höstlovet v.44.   

   Vi ska ta emot 100 st ungdomar i år och detta är en bra möjlighet för ungdomarna att prova arbete inför gymnasievalet.

   3 timmar/dag under 5 dagar. 

   Höganäs kommun och UC står för ersättningen till praktikanterna.

    

   Här kan du göra en intresseanmälan för att ta emot skolungdomar i åk 9 under höstlovet v.44.   

   Vi ska ta emot 100 st ungdomar i år och detta är en bra möjlighet för ungdomarna att prova arbete inför gymnasievalet.

   3 timmar/dag under 5 dagar. 

   Höganäs kommun och UC står för ersättningen till praktikanterna.

    

  • Tidigare skolstart - ansökan

   Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

   Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

  • Unikum - webbversion

   Här loggar du in som vårdnadshavare i Unikum, Höganäs lärplattform (webbversion)

   Här loggar du in som vårdnadshavare i Unikum, Höganäs lärplattform (webbversion)

  • Uppskjuten skolplikt - ansökan

   Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

   Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

  • Vad vill du göra på lovet?

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

  • Vikariepoolen

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariepoolen för förskola, fritidshem samt kök.

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariepoolen för förskola, fritidshem samt kök.

  Vatten och avlopp (5)

  • SMS-avisering vattennät

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

  • Översvämning - skadeanmälan

   Snabbt och lätt via e-tjänsten!
   Här kan du som lagfaren fastighetsägare skicka in en anmälan om skada vid översvämning.

   Snabbt och lätt via e-tjänsten!
   Här kan du som lagfaren fastighetsägare skicka in en anmälan om skada vid översvämning.

  Överförmyndarnämnd (9)

  • Avsluta uppdrag som god man eller förvaltare

   Här kan du som är god man eller förvaltare begära att få avsluta ditt uppdrag.

   Här kan du som är god man eller förvaltare begära att få avsluta ditt uppdrag.

  • Samtycke fast egendom (förmyndare)

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för omyndigs räkning behöver du som förmyndare först ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för omyndigs räkning behöver du som förmyndare först ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

  • Samtycke fast egendom (god man eller förvaltare)

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du som god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du som god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

  • Samtycke till arvskifte (förmyndare)

   Om du som förmyndare/förälder tar del i ett arvskifte för ditt barns räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet.

   Om du som förmyndare/förälder tar del i ett arvskifte för ditt barns räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet.

  • Samtycke till arvskifte (god man eller förvaltare)

   Om du som god man eller förvaltare tar del i arvskifte eller bodelning för din huvudmans räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning.

   Om du som god man eller förvaltare tar del i arvskifte eller bodelning för din huvudmans räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning.

  • Samtycke till att låta omyndig driva företag

   Föräldrar (förmyndare) får inte utan överförmyndarnämndens samtycke låta sitt omyndiga barn bedriva rörelse. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva rörelse för barnets räkning. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

   Föräldrar (förmyndare) får inte utan överförmyndarnämndens samtycke låta sitt omyndiga barn bedriva rörelse. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva rörelse för barnets räkning. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.