Skolskjuts - ansökan för grundskoleelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ha rätt till skolresa om du går i den kommunala skola som tillhör ditt upptagningsområde och avståndet till skolan är ett visst antal kilometer.

Under läsåret 2017/2018 är det följande regler som gäller.

Du har rätt till skolresa  om du går i den kommunala skolan som tillhör ditt upptagningsområde, och avståndet mellan hemmet och skolan  överstiger:

Förskoleklass      2,0 km
Grundskola år 1 - 5      2,0 km
Grundskola år 6 - 9 3,0 km

Vill du läsa exakt vilka regler som gäller för skolresor i Höganäs kommun gör du det här.

Reglerna för skolresor kommer att ändras inför läsåret 2017/2018. Du behöver göra en ny ansökan om skolresa för varje läsår.

Frågor om e-tjänsten

Elisabeth Bonakdar Hashemi
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Båda vårdnadshavares godkännande
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa