Vänortsarbete - ansökan om medel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

Kommunstyrelsen fördelar medel för vänortsarbete i slutet av året. Kommunala förvaltningar och föreningar kan ansöka om medel för nästkommande år, senast den 1 november innevarande år. 

Vänorterna är Herlev i Danmark, Nesodden i Norge, Lieto i Finland, Seltjarnarnes på Island, Wittstock i Tyskland och Dombóvar i Ungern.  I maj 2010 undertecknade Höganäs kommun en ny överenskommelse om samarbetet med de fyra nordiska vänorterna. I överenskommelsen står att vänortsarbetet mellan de fem kommunerna ska leda till ökad kunskap och utveckling för kommunerna och en viktig grundpelare i samarbetet är ungdomsutbytet.

I första hand är vänortsarbetet ett tjänstemannautbyte. Ledorden för tjänstemannautbytet ska vara kunskapsutbyte och utveckling. Utbyte ska även ske på föreningsnivå. Ledorden för föreningsutbytet ska vara förståelse och samhörighet. Kommunstyrelsen fördelar 130 000 kronor per kalenderår för vänortsutbyte. Vill du ansöka så startar du e-tjänsten.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökande måste vara kommunal förvaltning eller förening med säte i Höganäs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa